Calificarea angajaților din industrie și servicii - Un pas înainte

Anunt incepere curs Operator in industria uleiului

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie: 2.3. „Acces şi participare la FPC”

Titlul proiectului: „Mergi mai departe, califică-te pentru un viitor mai bun!”

Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Contract: POSDRU/108/2.3/G/80645

 

 

ANUNȚ,

      Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti în parteneriat cu SC SOLID CONSULT TIME SRL, anunţă dechiderea cursului de calificare în meseria de Operator în industria uleiului – Cod COR 8275.2.1, nivel 2. Menţionăm că Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a devenit furnizor de formare profesională pentru calificarea de Operator în industria uleiului, în baza Autorizaţiei cu seria B nr. 0005028, eliberată cu nr. 40/13163/29.12.2011.

     Cursul se va desfăşura în perioada 05.10.2012 – 28.03.2013, ziua de evaluare este în data de 29.03.2013.

 

Partea teoretică se va desfăşura în incinta:

a) Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, sala D117 corp D-FISB;

b) Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, sala D113 corp D-FISB.

Partea practică se va desfășura în incinta:

a) Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, sala D117 corp D-FISB;

b) Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, sala D113 corp D-FISB.

 

Formatorii pentru pregătirea practică şi teoretică sunt:

 

*      Elena Pascali

*      Cristina Şerbănescu

 

Persoana de contact:

Asistent manager

Ovidiu Raucă, tel. 0722222166

e-mail: rauca.ovidiu@gmail.com

 

Cu stimă,

Manager proiect,

Ionel Pîşă