Calificarea angajaților din industrie și servicii - Un pas înainte

Anunt finalizare curs Operator in industria de medicamente si produse cosmetice

 

Investeşte în oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie: 2.3. „Acces şi participare la FPC”

Titlul proiectului: „Mergi mai departe, califică-te pentru un viitor mai bun!”

Beneficiar: Universitatea „POLITEHNICA” din Bucureşti

Contract: POSDRU/108/2.3/G/80645

 

            Universitatea „POLITEHNICA” din București, în parteneriat cu SC Solid Consult Time SRL, derulează în perioada iunie 2011- aprilie 2013, proiectul „Mergi mai departe, califică-te pentru un viitor mai bun!”, ce își propune să ofere unui număr de 168 de angajați din industrie și servicii, oportunitatea de a beneficia de o suită de servicii ce constă în consiliere profesională, cursuri de formare profesională continuă, certificarea competențelor dobândite de către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților și acordarea de subvenții absolvire. Prin buna desfășurare a acestor activități se urmărește dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă, în regiunea București-Ilfov, prin facilitarea accesului la o calificare completă și corelată cu cerințele actuale ale pieței muncii.

Astfel, echipa proiectului „Mergi mai departe, califică-te pentru un viitor mai bun!” anunţă finalizarea cursului de calificare pentru meseria de Operator în industria de medicamente şi produse cosmetice – cod N.C. 8221.2.1, nivelul 2 de calificare, oferit gratuit cursanţilor (angajaţilor din grupul ţintă). Cursul s-a desfăşurat în perioada 30.07.2012 – 21.01.2013, examinarea având loc în data de 23.01.2013 la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Str. Polizu, nr 1-7, sala F213, corp Polizu

La examenul de absolvire au participat 28 de persoane care au susţinut testarea teoretică şi practică, gradul de promovabilitate fiind de 100%, absolvenţii obţinând note cuprinse între 7 şi 10. Toţi absolvenţii cursului de calificare vor primi subvenţii şi diplome de participare, urmând ca, ulterior, să intre în posesia certificatelor de calificare.

 

Echipa proiectului „Mergi mai departe, califică-te pentru un viitor mai bun!”

www.etimpulsatecalifici.ro

Ianuarie 2013                                                                                                   Elaborat,

  Asistent manager

     Ovidiu RAUCĂ