Calificarea angajaților din industrie și servicii - Un pas înainte

Anunt finalizare curs Electronist aparate si echipamente automatizari

 

Investeşte în oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie: 2.3. „Acces şi participare la FPC”

Titlul proiectului: „Mergi mai departe, califică-te pentru un viitor mai bun!”

Beneficiar: Universitatea „POLITEHNICA” din Bucureşti

Contract: POSDRU/108/2.3/G/80645

 

Universitatea „POLITEHNICA” din București, în parteneriat cu SC Solid Consult Time SRL, derulează în perioada iunie 2011- aprilie 2013, proiectul „Mergi mai departe, califică-te pentru un viitor mai bun!”ce își propune să ofere unui număr de 168 de angajați din industrie și servicii, oportunitatea de a beneficia de o suită de servicii ce constă în consiliere profesională, cursuri de formare profesională continuă, certificarea competențelor dobândite de către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților și acordarea de subvenții. Prin buna desfășurare a acestor activități se urmărește dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă, în regiunea București-Ilfov, prin facilitarea accesului la o calificare completă și corelată cu cerințele actuale ale pieței muncii.

Astfel, echipa proiectului „Mergi mai departe, califică-te pentru un viitor mai bun!” anunţă finalizarea cursului de calificare pentru meseria de Electronist aparate și echipamente de automatizări - cod COR 7242.3nivelul 2 de calificare, oferit gratuit cursanţilor (angajaţilor din grupul ţintă). Cursul s-a desfăşurat în perioada 25.06.2012 – 18.12.2012, examinarea având loc în data de  19.12.2012 la Universitatea POLITEHNICA din București, Splaiul Independenței, nr. 313, Facultatea de Electronică și Telecomunicații, Sala A001.

La examenul de absolvire au participat 28 de persoane care au susţinut testarea teoretică şi practică, gradul de promovabilitate fiind de 100%, absolvenţii obţinând note cuprinse între 8 şi 10. Toţi absolvenţii cursului de calificare vor primi subvenţii şi diplome de participare, urmând ca, ulterior, să intre în posesia certificatelor de calificare.

 

Echipa proiectului „Mergi mai departe, califică-te pentru un viitor mai bun!”

www.etimpulsatecalifici.ro

Decembrie 2012                                                                                                  Elaborat

                                                                                                                               Asistent manager

                                                                                                                              Ovidiu RAUCĂ