Calificarea angajaților din industrie și servicii - Un pas înainte

Despre aplicant si partener

BENEFICIAR- Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

 

Universitatea Politehnica din Bucuresti este cea mai veche si prestigioasa scoala de ingineri din Romania. Traditiile ei sunt legate de infiintarea, in anul 1818, de catre Gheorghe Lazar, a primei Scoli tehnice superioare cu predare in limba romana la manastirea Sfantul Sava din Bucuresti, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost infiintata "Scoala de Poduri si Sosele, Mine si Arhitectura", care la 30 octombrie 1867 devine "Scoala de Poduri, Sosele si Mine" cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, institutia capata o noua structura sub denumirea de "Scoala Nationala de Poduri si Sosele", iar la 10 iunie 1920 a fost infiintata Scoala Politehnica din Bucuresti, avand patru sectii: Electromecanica, Constructii, Mine si Metalurgie, Sectia Industriala.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimba in POLITEHNICA din Bucuresti. La data de 3 august 1948 a fost infiintat Institutul Politehnic din Bucuresti, care cuprindea initial 4 facultati si in care, din 1950, au aparut majoritatea facultatilor actuale. In baza rezolutiei Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din Bucuresti a devenit Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB).

 

 

Studiile sunt organizate in cadrul a 13 facultati, astfel:

  • la nivel de licenta: 15 domenii cu 66 de specializari;
  • la nivel de master: 15 domenii cu 97 de specializari;
  • la nivel de doctorat: 19 domenii;

toate fiind acreditate de catre Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). Cercetarea stiintifica este o componenta esentiala a activitatii UPB, valoarea rezultatelor obtinute, la nivel national si international, fiind unanim recunoscuta si orientata strategic catre domenii de varf, precum: tehnologii informationale si comunicatii, sanatate, energie, mediu, transporturi si amenajarea teritoriului, securitate si siguranta alimentara, biotehnologii, materiale, produse si procese inovative.  

Mentinerea excelentei in cercetare este una din prioritatile universitatii, cercetarea stiintifica fiind orientata pe proiecte si programe nationale, europene si internationale. Formarea profesionala si cercetarea din UPB sunt armonios structurate in cadrul celor 164 de laboratoare didactice si de cercetare, 38 de centre de cercetare autorizate intern, dintre care 10 sunt centre de excelenta CNCSIS, 9 baze de cercetare cu utilizatori multiplii, 6 Platforme de Formare Profesionala si Cercetare Interdiciplinare si 19 laboratoare acreditate Asociatia de Acreditare din Romania (RENAR), pe domenii relevante pentru mediul socio-economic national si international si congruente cu domeniiile cercetare-dezvoltare si inovare (CDI), cel mai bine dezvoltate in UPB. Resursa umana utilizata in cercetare, in anul 2008 a cuprins: 493 profesori, 331 conferentiari (dintre care 26% au sub 35 ani), 376 sef lucrari, 345 asistenti, 758/335 personal auxiliar/administrativ si 731 cercetatori angajati temporar (2226 omxluna/an), iar performanta realizata poate fi sintetizata in urmatoarele date: 1152 contracte derulate la nivel national (103,23 mil. Lei), 90 contracte derulate la nivel international (echivalentul a 11,64 mil. Lei), 181 teze de doctorat finalizate, 566 articole publicate in reviste cotate ISI.

UPB beneficiaza de o infrastructura de calcul si comunicatie puternica care sustine numeroase proiecte in domeniul TIC, de exemplu: platforme de e-learning, virtualizarea resurselor hardware si software, high availability systems, sisteme de fisiere clusterizate, WSAN, HPC benchmarking, etc. Legătura la internet se face printr-un uplink de 10 Gb cu Agentia ARNIEC.

Incepand cu anul 2010, Universitatea Politehnica din Bucuresti a devenit furnizor autorizat de Formare Profesionala Continua incercand, astfel, sa contribuie cat mai mult la dezvoltarea unei societati bazate pe cunoastere. Totodata, UPB deruleaza, in calitate de Lider de parteneriat, o serie de proiecte in domeniul corelarii învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, cofinantate din FSE prin POSDRU 2007 - 2013, cum sunt: “Calificare pentru o șansă în plus pe piața muncii!” si “Calificarea angajatilor din industrie si servicii - un pas inainte pentru rezolvarea crizei economice!”.

 

PARTENER - SC Solid Consult Time SRL

 

Pe parcursul anului 2010, SC Solid Consult Time SRL a desfasurat, in Bucuresti, avand drept tinta tinerii aflati in cautarea unui loc de munca, campanii de informare cu privire la locurile de munca, precum si cu privire la oportunitati de angajare pe domenii. Incepand cu anul 2010 compania si-a refacut metodologia de selectie a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, punand accent pe atragerea candidatilor talentati si cu nivel de educatie ridicat, prin ierarhizare, in urma supunerii acestora la o serie de teste (aptitudini tehnice, inteligenta etc.) si pe formare, prin intermediul activitatilor de consiliere a acestora in privinta metodologiei de cautare a unui loc de munca (consiliere CV, trainiguri de vanzari etc.).

SC Solid Consult Time SRL pune accent pe consilierea persoanelor in alegerea locului de munca potrivit, astfel incat sa se faciliteze integrarea acestora in conditii optime si cu rezultate durabile pe piata muncii. Astfel, prin intermediul activitatilor sale, societatea acopera toate etapele necesare procesului de angajare: autocunoastere, explorarea profesilor, luarea deciziilor, cautarea unui loc de munca, angajarea si dezvoltarea carierei. Cele 2000 de persoane din baza de date sunt incluse intr-un program de informare si notificare cu privire la conditiile pietei de munca si la pozitiile disponibile prin intermediul societatii.

In ultimii ani, ca urmare a crizei economice s-au inregistrat cresteri ale ratei somajului si conditii tot mai dificile in gasirea unui loc de munca. Astfel, anii 2009 si 2010 marcheaza cresteri importante in privinta necesitatilor de informare din partea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca cu privire la posibilitatile de angajare in mod specific pe profilul lor si la piata muncii, in mod general.

In anul 2010 societatea a colaborat la lansarea unui portal de informare pentru studentii si absolventii universitatilor de stat din Romania, singurul de acest gen din tara, cu privire la oportunitatile de angajare structurate pe domeniile de pregatire din universitati.

De asemenea, SC Solid Consult Time SRL deruleaza, in calitate de Lider de parteneriat, proiectul “Cursanţii de azi, calificaţii de mâine din industrie şi servicii!”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, vizand domeniul accesului si participarii la FPC.